Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 9
Zobrazujem: 0 - 9
Pridať firmu
IČOFirma
10664955: Anton Čajka - ČAČO - ÚKO
44015101: Dávid Ivančo
36517089: Ekoservis Svidník, s.r.o.
37650998: Ján Bubanec -KOVOB
36443816: KOMUNÁL, spol s r.o.
36508152: METALIMPEX-SK, spol. s r.o.
41887603: Stanislav Dužda
31301347: Technické služby mesta Svidník
33966362: Tomáš Daňko